Kampanyalar Hakkında Merak Ettikleriniz

KAMPANYA DÜZENLEYENLER İÇİN;

Kampanya Kurgusu Tasarlarken Profesyonel Destek Alınmalı mı?

Milli Piyango İdaresi izni ile düzenlenecek kampanyalara mekanik tasarlanması sürecinde, uygulanabilir ve verimli sonuca odaklı mekaniklerin ortaya çıkarılabilmesi ve zaman kayıplarının en aza indirilebilmesi için mutlaka bizimle görüş alış verişi yapınız. Kampanya tasarımlarında, Milli Piyango İdaresinin yönetmelikleri, yaklaşım ve yorumları belirleyicidir. Bu nedenle, kampanya tasarım sürecinin başında görüş alış verişinde bulunmanız, uygulanabilir mekanikler üzerinde odaklanmanızı sağlayacak ve pazarlama süreçlerindeki zaman baskınızı azaltacaktır.

Kampanya Düzenlemek İçin Neler Yapmak Gerekir?
Çekiliş kampanyaları, yarışmalar ve benzeri organizasyonlara izin verme ve denetleme yetkisi kanunlar ile sadece Milli Piyango İdaresine verilmiştir. Bir kampanya düzenlemek için yine kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş olan yükümlülüklerin, kampanyayı düzenleyen tarafından yerine getirilmesi zorunludur. Bize ulaşarak güncel ve detaylı bilgi alabilirsiniz.

Tüm kampanyalar için Milli Piyango İdaresinden İzin Alınmalı mıdır?
Kampanyalar, uygulanacak yöntem ve verilecek hediyelerin cinsi itibariyle birlikte değerlendirilmekte ve genel ifade ile Kapsam İçi (MPİ denetiminde) ve Kapsam Dışı (MPİ denetimi dışında) olarak sınıflandırılmaktadır. Türkiye genelinde düzenlenecek tüm Kapsam İçi ve Kapsam Dışı kampanyalar için Milli Piyango İdaresine başvuru yapılmalı, uygunluk teyidi veya izni alınmalıdır.

Kampanya İzni İçin Başvuru Ne Zaman Yapılmalıdır?
Milli Piyango İdaresi kuralları gereği, bir kampanya katılım kabul etmeye başlamadan en az 15 gün önce Milli Piyango İdaresine başvuru yapılarak, izin alınmış olmalıdır.

Kampanya Hazırlıklarına Ne Zaman Başlanmalıdır?
Kampanya hazırlıkları sadece Milli Piyango İdaresinden izin alınması süreci ile sınırlı değildir. Kampanya duyuruları ve işleyiş ile ilgili diğer tüm basılı ve görsel materyallerin, web sitesi ve benzeri yazılımların hazırlanması, kampanyalı ürün üretimi ve saha dağıtımı için gerekli süreler iyi hesaplanmalıdır. Geç kalınan kampanya duyurumları, katılım başarısının önemli ölçüde düşmesine neden olmaktadır. Bu hazırlık süreci başlamadan önce, kampanya kurgunuzu bizimle paylaşarak danışınız. Uygulanmasına izin verilmeyen mekanikler üzerine odaklanmak, ciddi zaman kayıplarına neden olacaktır.

Kampanya Süresince Katılımcılara Nasıl Yardımcı Olunabilir?
Kampanya boyunca ve sonrasındaki süreçte, katılımcıların kampanya kuralları, katılım şekli, kişisel katılımları ve hediyeler ile ilgili sorularının yanıtlanması önemlidir. Tüketici memnuniyetinin sağlanabilmesi için, bu tip soruların kampanya kurallarına hakim tek bir kaynaktan cevaplanması tercih edilmelidir. Bu amaçla Deniz Ajans her kampanyaya özel danışma hattı tahsis edebilmektedir. Ayrıca kampanyaların duyuru materyallerinde, web sitesi gibi mecralarda yer alacak olan Sıkça Sorulan Sorular ve Kampanya Katılım Koşulları gibi metinler Deniz Ajans tarafından hazırlanmaktadır.

Kampanya Hediyelerinde Sonradan Değişiklik Yapılabilir mi?
Bir kampanyanın düzenlenebilmesi için Milli Piyango İdaresinden alınan izin başvurusunda belirtilen tüm şartlara uymak, düzenleyen firma için kanuni bir zorunluluktur. Talihlilere, taahhüt edilen nitelikte hediyelerin verilmemesi halinde Milli Piyango İdaresinin cezai şartları ve yaptırımları uygulanır.


KATILIMCILAR İÇİN;

Kampanyalar güvenli midir?

Milli Piyango İdaresi izni ile düzenlenen tüm kampanyalar, yasal mevzuata uygun olarak düzenlenen kampanyalardır.

Milli Piyango İdaresi, tüketici haklarının korunması ve hediye hakkı elde eden kişilerin hediyelerini alabilmeleri için kesin hükümler ve yaptırımlar uygulamaktadır. Kampanya düzenleyen firmalar bu kurallara uymak zorundadır. Bu şekilde düzenlenen kampanyalarda, kendi yasal yükümlülüklerini yerine getirerek, belirtilen yasal süreler içerisinde başvurusunu yapan her talihli hediyesini taahhüt edilen nitelikte ve eksiksiz almaktadır.

Kampanya duyurularını ve yasal metinleri dikkatli okuyunuz.

Milli Piyango İdaresi İzni ile düzenlenen tüm kampanyaların duyurularında ve yasal metinlerinde detaylı olarak kampanya hakkındaki tüm bilgiler açıklanmaktadır. Kampanya yasal metinleri, kampanyaya katılım şekil ve şartlarını, kısıtlamaları ve yükümlülükleri en iyi açıklayan metinlerdir. Kampanyalara katılım yapmayı düşünüyorsanız, bu metinleri mutlaka dikkatlice okuyunuz. Kampanya hakkında edindiğiniz net bilgiler, hatasız ve eksiksiz katılım yapmanızı sağlayacak ve kampanya katılım hakkınızın zayi olmasını engelleyecektir.

Kampanya katılım koşullarının tarafınızca tam olarak anlaşılması önemlidir.

Bir çok kampanyanın yasal metinlerinde açıklanan katılım şekil ve şartlarının aksine, yeterince anlamadan, eksik ve yanlış yapılan katılımlar sebebi ile hem zaman kaybı yaşanmakta, hem de doğru katılım ile elde edeceğiniz bir şans kaybedilmektedir. Tüm kampanyaların yasal metinleri, hangi kanallardan (Web, Sms, Posta Kutusu, Wap, Kurum Dataları) katılım yapılabileceğini, katılım yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiği bilgilerine yer vermektedir. Örneğin, kısa mesaj ile kampanyaya katılımlarda kullanılması gereken kalıplar hakkında bilgi ve örnek yer almaktadır. Kısa mesaj ile gönderilen bilgiler, tamamen bilgisayar kontrollü sistemler tarafından, bu örnek yapıya göre değerlendirilmekte ve yapılan katılımın başarılı ya da başarısız olduğu otomatik olarak belirlenmektedir. Bu tip katılımlarda verdiğiniz bilgilerin sıralaması önemlidir. Kampanya yasal metinleri net olarak anlamanız, hatalı katılım yaparak fazladan Kontör/Sms harcamanızı önleyecektir.

Ayrıca, yasal metinler, kampanya geçerlilik süresi, çekiliş tarih ve yeri, verilecek hediyeler, kısıtlamalar, yasal başvuru tarihleri, talihli yükümlülükleri gibi konularda gerekli bilgileri detaylı olarak içermektedir. Dikkatle okuyunuz !

Kampanyalara katılırken verdiğim bilgilerin doğruluğu önemli midir?

Kampanya katılımlarında belirtilen tüm bilgilerinin doğruluğu ve ispatı katılımcıların sorumluluğundadır. Kampanya çekilişlerinde hak elde eden katılımcıya ulaşılması, posta yolu ile tabligat yapılması gerekmektedir. Bu iletişimin sağlanabilmesi için yine katılımcının verdiği bilgiler kullanılmaktadır. Yanlış adres ve telefon bilgileri veren katılımcılara hiçbir şekilde ulaşmak mümkün olmamaktadır. Kampanyalara katılan kişinin kişisel bilgilerini doğru belirtmesi de önemlidir. Milli Piyango İdaresi kuralları gereği, kampanya hediyelerinin başka bir kişiye devredilmesi yasaktır. Tüm yasal metinlerde belirtilen bu kural sebebi ile katılımında farklı bir isim kullanan kişinin, hediye hakkı elenebilir.

Kampanyalara kimler katılamaz?

Tüm kampanya metinlerinde, kampanyaya katılamayacak, katılmış ve kazanmış olsalar dahi hediyelerini alamayacak olan kişiler belirtilmektedir. İstisnası olmaksızın, Milli Piyango İdaresi kuralları ve yürürlükteki kanunlar çerçevesinde, çekiliş kampanyalarına 18 yaşından küçükler katılamazlar. Bunun dışında bir kampanya için farklı kısıtlar sözkonusu olabilir ve kampanya yasal duyuru metinlerinde mutlaka belirtilir.

Kampanya talihlilerinin yasal yükümlülükleri nedir?

Çekiliş sonucunda belirlenen tüm asil ve yedek talihlilere posta yolu ile tebligat yapılır. Talihlilere gönderilen mektuplarda, kişinin hediyesini alabilmesi için hangi belgeleri, hangi tarihe kadar hazırlayarak, göndermesi gerektiği bilgileri bulunmaktadır. İstenen tüm evrakların örnekleri ve açıklamaları bu mektuplarda yer almaktadır. Deniz Ajans tarafından düzenlenen kampanyaların talihlileri, postada yaşanabilecek aksama ve gecikmeler sebebi ile bize başvurabilir ve yardım talep edebilirler.

Talihli, kurallar gereği kendisinden istenen belgeleri, istenen düzende hazırlamak zorundadır. Gazete ilanlarında ve diğer tüm çekiliş sonucu duyurularında yer aldığı üzere, kendisine tanınan yasal süre içerisinde, istenen belgeleri sunmayan talihli, kurallar gereği hediye hakkını kaybeder. Bu durumda, çekilişte belirlenmiş olan sıraya göre yedek talihlilere hediye hakkı geçer.

Kampanya çekiliş sonuçları nasıl izlenmelidir?

Kampanya çekiliş sonuçları, daha önce belirtilen tarihte ve gazetede ilan edilmek zorundadır. Gazete ilanlarına ek olarak web sitesi gibi mecralarda, gazete ilan tarihi ile aynı tarihte duyurumu yapılabilir. Aynı gün asil ve yedek tüm talihlilere posta yolu ile tebligat gönderilir. Kurallar gereği, gazete ve web gibi mecralarda duyurumu yapılan çekiliş sonuçlarını izlemek, esasen katılımcıların sorumluluğu altındadır.

Kazanılan hediyeler ne zaman gönderilir?

Kampanya çekiliş sonuçlarının ilan edilmesinden sonra, asil talihlilerin 15 günlük, yedek talihlilerin ise asil son başvuru tarihinden sonra 15 günlük yasal başvuru süresi bulunmaktadır. Hediye teslimatları tüm asil ve yedek talihliler arasından, hediye teslim alacak kişiler netleştikten sonra başlamaktadır. Yasal prosedürler gereği bu süre baştan hesaplanmakta ve kampanya duyurumlarında hediye teslimatlarına ilişkin bilgi verilmektedir.

Asil ve Yedek Talihli Nedir?

Kampanya hediyelerinin kaç adet ve hangi nitelikte verileceği kampanya kuralları çerçevesinde belirlenir ve değiştirilemez. Çekilişlerde, kampanya kurallarına göre bir hediyeden kaç adet verilecek ise aynı sayıda asil talihli belirlenmektedir. Asil talihli, hediyeyi almaya direkt olarak hak kazanan talihlidir. Ancak, asil talihliler kendilerine tanınan yasal başvuru süresi içerisinde başvurularını yapmaz, gerekli belgeleri göndermez, ya da kampanya katılım koşullarında belirtilen şartları sağlayamıyor ve 18 yaşından küçük ise hakları elenir. Bu durumda, taahhüt edilen hediyelerin verilebilmesi için, çekilişte belirlenen sıralama ile yedek talihlilere hediye hakkı geçmektedir. Hediye hakkı geçen yedek talihliler, kendilerine tanınan yasal başvuru süresi içerisinde başvurularını yapmaz, gerekli belgeleri göndermez, ya da kampanya katılım koşullarında belirtilen şartları sağlayamıyor ise hakları elenir ve bir sonraki yedek talihliye hediye hakkı geçer.

Katılımda Kullanılan Materyallerin İbrazının Zorunlu Olduğu Haller.

Bazı kampanyalarda katılım şekline bağlı olarak, şifreli ambalaj, ürün çubuğu, ürün kapağı gibi materyallerin ibrazının zorunlu olduğu haller tanımlanabilir. Bu tür kampanyalarda, hediye hakkı elde eden talihlilerin bu materyalleri ibraz etmeleri bir zorunluluk olup, kampanya kurallarının dikkatlice okunmalı ve belirtilen tarihlere kadar bu materyaller muhafaza edilmelidir. İbraz edilememesi halinde hediye hakkının elenmesi kurallara bağlanmıştır.

Hediye Kazanırsam Maddi Yükümlülüğüm Olur mu?

Kanunlar gereği, kazanılan hediye değerinin muafiyet sınırından yüksek olması halinde, talihliler, hediye tutarının muafiyet tutarı düşüldükten sonraki kısmının %10’u kadar Veraset ve İntikal Vergisi ödemelidir. 2009 yılı için belirlenen muafiyet sınırı 2.481 TL ‘dir. Değeri muafiyet sınırının altında olan hediyeler için vergi ödemesi söz konusu değildir.

Örnek; hediye tutarı 50.000 TL ise, 50.000 – 2.481 = 47.519 TL’nin %10’u olan yaklaşık 4.752 TL veraset ve intikal vergisi talihli tarafından ödenmelidir.

Yurtdışı Seyahat Hediyelerinde Vize Alamazsam Ne Olur?

Yurtdışı seyahat hediyesi verilen kampanyaların katılım koşullarını içeren metinlerde seyahatin içeriği ve talihlinin yükümlülükleri hakkında detaylı bilgi yer almaktadır. Konsolosluklara yapılacak vize başvuruları talihli tarafından yapılmalıdır. Vize alımı tamamen talihlilerin sorumluluğunda olduğundan, vize alınamaması halinde seyahat hediyesinden yararlanılması da mümkün olamamaktadır. Bu gibi durumlarda MPİ kuralları gereği, çekiliş ile belirlenmiş olan sıralama ile yedek talihlilere hediye hakkı geçecektir.

Ana Sayfa | Hizmetlerimiz | Referanslarımız-Kampanyalarımız | Yararlı Bilgiler | Bize Ulaşın
DenizAjans Danışmanlık ve Promosyon Hizmetleri Ltd. Şti. - 0216 380 03 91